Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van More Happy omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Welke gegevens gebruiken jullie?

 • Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Persoonsgegeven

Doel

Website bezoekers:

IP adressen

Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht)

Om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

E-mailadres (verplicht)

 

Om je een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om  je toegang te geven tot de trainingen, om je de factuur toe te zenden, om e-mailnieuwsbrieven te sturen als je je  daarvoor hebt ingeschreven of als je een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.

 

Wachtwoord (verplicht)

Om jouw account te beveiligen en alleen je toegang te geven tot jouw account.

 

Telefoonnummer (niet verplicht)

 

Om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten):

om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

 

Factuurgegevens

(bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Andere gegevens

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons Social media accounts

om met jou te corresponderen.

 

Omschrijving probleem, leerdoelen en plan van aanpak in offertes,  gespreksverslagen met data

 

in het kader van een goede en efficiënte dienstverlening zoals een coaching traject. 

Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

 • Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”)

Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host  jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant / boekhouder

De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs

Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties

Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

 • Jouw gegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit landen van de Europeesche Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de VS. In alle gevallen zullen wij er voor zorgen dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op gebied van privacybescherming en beveiliging. Zo zijn ze aangesloten bij de EU-US privacy shield of hebben wij contractueel afspraken gemaakt over een juiste bescherming van privacy (verwerkingsovereenkomst).
 • Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram, Twitter of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Plaatsen jullie cookies?

 • Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

 Wat zijn mijn rechten?

 • Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
 •  Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij  je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”), het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van jouw account. Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

 • More Happy zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat More Happy zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht. Wij houden de bewaartermijn aan van maximaal 15 jaar.

Beveiligen persoonsgegevens

 • Wij vinden het belangrijk dat  jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende maatregelen genomen zoals een SSL certificaat beveiliging op de website.

Wat als je vragen of klachten hebt?

 • Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

Kan deze privacyverklaring veranderen?

 • Deze privacyverklaring is van 23 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Menu