Let’s grow!

groeimindset

Let's grow! Maar hoe dan, vraag je je misschien als tiener of als ouder van een tiener af. Een feit is dat tieners in de puberteit alles eten wat er in huis met gevolg lege kasten en regelmatig de vraag: hebben we niks lekkers meer? Wanneer ga je boodschappen doen? In de puberteit maken ze een enorme groeispurt door.  Toch bedoel ik deze groei niet met de titel van deze blog.

In deze periode gaan tieners ook door een fase waarin zij frustratie ervaren omdat dingen niet gaan hoe zij het willen. Plannen lukt bijvoorbeeld nog niet zo goed doordat die prefrontale kwab nog niet ontwikkeld is. Om kleine dingen kunnen ze zich enorm boos maken. Jij hoort vast ook wel die opmerkingen als: "Ik leer die woordjes van Frans toch nooit want ik heb geen talenknobbel". "Ik haal toch nooit hoger dan een 6 voor wiskunde dus waarom zou ik er lang aan zitten"?

Groeien door een groeimindset

Vaak lopen pubers door die frustratie vast. Iedereen kan niet alles maar je kunt wel beter worden in iets. Wat kan helpen, om de frustratie de baas te worden, is om stil te staan bij hoe je jouw mindset kan veranderen. Dit kan door een groeimindset te ontwikkelen. 
Ik ben zelf fan van Carol Dweck  (Amerikaanse hoogleraar in de psychologie). Zij gaat uit van 2 mindsets; een growth (groei) en fixed (statische)  mindset.  Een groeimindset houdt in dat je je gelooft dat je als mens kunt groeien door uitdagingen aan te gaan, door te experimenteren, door te leren van ‘fouten’, door open te staan voor feedback en door dingen bewust en met volharding te oefenen. Bij tegenslag zet je door en succes van anderen zie je als voorbeeld. In de afbeelding hieronder vind je de verschillen tussen een groei- en een statische mindset.

De verschillen tussen een groei mindset en statische mindset

In deze video geef ik je een korte uitleg. Kijk je mee?

In de video verwijs ik naar de tabel hieronder. In deze tabel zie je links dat wat je tegen je zelf zegt als je vast loopt in een situatie bijv. bij het maken van een moeilijke opdracht bij jouw huiswerk. Rechts als je denkt vanuit een groeimindset. Probeer de oefening uit de video eens voor jezelf uit. Met behulp van het stappenplan onder de tabel kan je aan de slag!

De 4 stappen voor een groeimindset

(bron Slimleren)

Je kunt je mindset veranderen met de volgende 4 stappen:

Stap 1: Leer je fixed mindset stem (gedachten) te herkennen.

Als je voor een uitdaging staat dan kan een stemmetje zeggen: “Dat is veel te moeilijk.” “Denk je echt dat je dat kan?” “Wat als je faalt.” Leer deze gedachten herkennen, dat is de eerste stap naar verandering.

Stap 2: Weet dat je een keuze hebt.

Hoe je omgaat met uitdagingen is je eigen keuze. Je kunt je eigen mindset kiezen.

Stap 3: Praat terug met je groei mindset stem.

Als je je ervan bewust bent dat de fixed mindset aan het woord is, verander dan die woorden in een groei mindset.

“Het is wel moeilijk, maar ik weet dat het me gaat lukken als ik veel oefen.” “Ik weet niet of ik het nu kan, maar ik geloof wel dat ik wanneer ik mijn best doe en ik veel oefen, ik een eind kan komen.” “Ook de meest succesvolle mensen falen weleens, daarvan leer je.”

Stap 4: Neem de groei mindset aan.

Oefenen, oefenen, oefenen om de groei mindset aan te nemen.

Oefen met het horen en herkennen van de verschillende stemmen van de 2 mindsets. Oefen met je groeimindset door: uitdagingen aan te gaan, te leren van tegenslag, het opnieuw te proberen, kritiek aan te horen en daar iets mee te doen.

In de NIEUWE online training “Kom in je element”  voor jongeren  van 16-20 jaar is het bewust worden van je groeimindset ook een onderdeel van de ontdekkingstocht naar jezelf om in je element te komen. Zodat je weet wie je bent, wat je wilt, hoe je keuzes maakt en jouw doelen realiseert!

Een mooi voorbeeld van uitdagingen aan gaan en volharden en dat je gedrag kan veranderen vind je in deze video!

Mocht je meer willen weten over het ontwikkelen van een groeimindset dan weet je mij te vinden via natasja@morehappy.nl 

Geef een reactie

Menu