Hoe leer jij leren in de 21e eeuw?

huiswerk maken

Waarom leren leren zo belangrijk is.

Tijdens de lagere school periode van mijn kinderen heb ik ervaren dat het huidige onderwijssysteem nog steeds in mindere mate ingericht is op het individuele kind. Daarnaast heb ik gemerkt dat er te weinig rekening gehouden wordt met de persoonlijke  leerstijl van het kind.

Mijn dochter is in groep 5 getest omdat haar leerresultaten pieken en dalen vertoonde. Om dit te onderzoeken stelde de leerkracht voor haar te laten testen en zij twijfelde aan dyslectie. Uit het rapport bleek dat mijn dochter een beelddenker is en dat er geen vermoeden van dyslectie was. Wij hebben de kans gehad om haar te laten testen via school. Hierdoor konden wij als ouders  snappen waarom onze auditieve stijl (vooral vertellend) bij het begeleiden van huiswerk niet werkte. Gelukkig is er aandacht geweest voor haar leerresultaat op school. Helaas heeft zij de tools die bij haar manier van leren passen heeft zij niet concreet aangereikt gekregen.

Manieren die helpen bij het leren leren in de 21e eeuw. 

Bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zijn we op zoek gegaan naar eenvoudige manieren die haar konden helpen bij het leren en het maken van huiswerk. Door mindmappen, flitskaartjes te maken kon ze lappen tekst voor haarzelf overzichtelijk maken. Bewegend leren en andere praktische tips leverde haar een stuk minder frustratie op.

Mijn drijfveer om met More Happy jongeren te helpen bij het leren is dat ik nog veel meer kinderen op weg kan helpen bij het leren leren. Als een kind op school niet onderpresteert of juist heel goed presteert dan is het kind ook vaak niet in beeld om “extra hulp” te krijgen bij het leren. Het valt of staat met de wijze waarop een leerkracht aandacht geeft aan de verschillende manieren van leren. Als kind  is het fijn om te weten wat zijn of haar ideale manier van leren is. En te ontdekken wat de beste leermethode is die bij hem of haar past. Hierdoor wordt  leren leuk wordt. En gaat het bovendien makkelijker en sneller.

Waarom zijn 21e eeuwse vaardigheden waardevol?

De wereld verandert in een snel tempo. Personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet is voor (bijna) iedereen beschikbaar. Door mobiel internet kunnen we makkelijker in contact zijn met anderen. Informatie delen en samenwerken waar en wanneer we maar willen. Over de hele wereld wordt nagedacht over de vaardigheden die we in dit verband nodig hebben. Ook voor jongeren heeft dit een gigantische impact. De leerling/student van nu gaat in de toekomst werken in een beroep dat misschien nu nog niet bestaat. Zal nieuwe richtingen inslaan die wij nu niet eens kunnen bedenken. Dat vraagt om andere vaardigheden gericht op het kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. Zoals: zelf initiatieven nemen, problemen oppakken en oplossen en creativiteit.

Wat zijn die 21e eeuwse vaardigheden?  

Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. 21 eeuwse vaardigheden zijn competenties die onze kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Gelukkig worden deze vaardigheden in het onderwijs al steeds meer geïntegreerd. Heel veel vaardigheden zijn al van oudsher onderdeel van het onderwijssysteem denk aan samenwerken.

Ik coach  jongeren met deze vaardigheden op mijn netvlies zodat jongeren zich meer van uit zichzelf kunnen gaan ontwikkelen. Dit doe ik onder andere met online programma’s want digitaal leren past bij leren in de 21e eeuw.


Welke veranderingen vallen jouw op als je het hebt over leren in deze eeuw?

Ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik ook steeds vaker een online training doe in plaats van een training op locatie. Door alle nieuwe ontwikkelingen in mijn vak gebied (trainen en coachen) wordt er ook op mijn creativiteit een beroep gedaan om nieuwe coachtools te bedenken.

Hoe zit dat met jou? Hoe bewust ben jij van het feit dat 21e eeuwse vaardigheden onmisbaar zijn voor onze kinderen en misschien ook wel voor jezelf?
Wil je meer informatie over op welke wijze jouw tiener leert?

 Neem eens contact met Natasja op

Geef een reactie

Menu