Het geheim van een jongerencoach…

Natasja van Moorst jongerencoach

*daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden

Waarom zou een tiener naar een jongerencoach gaan? 

Naar een jongerencoach gaan om je probleem aan te pakken, daar hebben de meeste jongeren uit zich zelf niet zo'n zin in. En dat is zonde want een jongerencoach kan een bijdrage leveren die familie, vrienden of iemand in zijn eentje niet kan leveren.

Waarom zou je “hulp” zoeken bij een jongerencoach?

De redenen die ik geregeld hoor om het niet te doen zijn:

  • Dan moet ik de confrontatie met mijzelf aan gaan en dat wil ik niet.
  • Hulp vragen is een teken van zwakte.
  • Iedereen heeft toch wel eens wat? Het waait wel weer over…
  • Verwarring dat een coach een psycholoog of psychiater is en het beeld dat je op een bank moet liggen en helemaal binnenste buiten gekeerd wordt. 

Ouders hebben vaak de volgende overtuigingen:

  • Het zijn nu eenmaal pubers…het is een fase… het waait wel weer over?
  • Het is een dure investering en ik ben niet gegarandeerd dat het wat oplevert. 
  • Hoe weet ik dat de coach een goede jongerencoach is? Wat kan ik verwachten? 

Wat doet een jongencoach?

Jongerencoaching is nog een vrij nieuw en soms onbekend fenomeen in Nederland. Kindercoaching is al meer bekend.  Daarom is het goed te weten wat een jongerencoach kan betekenen. More Happy  jongerencoaching richt zich op 2 pijlers: leren leren en leuk leven. Dus hoe leer je leren zodat je slimmer en makkelijker je huiswerk doet, leert plannen en organiseren, weet welke leerstijl je hebt of hoe je je beter kunt concentreren etc. Hier lees je daar meer over. Leuk leven gaat over zelf kennis op doen, leren omgaan met tegenstellingen, keuzes maken, omgaan met stress en piekergedrag. Op de website wordt hier uitgebreid toegelicht voor welke vragen je bij een jongerencoach terecht kunt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen (jongeren)coaching en therapie?

Er zit een grijs gebied tussen coaching en therapie. Mijn zienswijze is dat een goede coach haarfijn weet wanneer hij zich op het snijvlak beweegt van een therapeut. We zijn als mens vaak geneigd naar het probleem terug te keren omdat we denken dat we de oorzaak moeten vinden. Dat is wat een jongerencoach niet doet. Een jongerencoach ontdekt en verkent wat er al goed gaat en wat de kwaliteiten zijn om het probleem op te lossen naar het gewenste doel. Wat heeft een jongere eraan te weten wat hij allemaal fout doet in contact met medeleerlingen, vrienden, zijn angst, zijn boosheid en zijn leer en concentratieprobleem. Veel mooier is het om overeen te komen wat er nog geleerd mag worden, hoe hij dat gaat doen en wie hem gaat helpen. Coaching en therapie hebben ieder hun eigen grenzen met betrekking tot de problemen waarmee ze kunnen en mogen werken.

Kiezen voor de oplossingsgercihte aanpak = doen wat werkt!

Een (kinder)therapeut werkt vaak meer aan de oorzaak van problemen met kinderen door middel van verschillende werkvormen. Kinder- en jeugdtherapie is meestal langduriger hulp en werkt volgens een min of meer vast protocol. (10 sessies of meer) Kindertherapie is te onderscheiden in therapie door kinderpsychologen en orthopedagogen of door HBO geschoolde kindertherapeuten. Een jongerencoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu en houdt zich niet bezig met de oorzaak van problemen omdat hij daar niet voor is opgeleid. De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend (max. 5 sessies). Er wordt niet gewerkt met vaste protocollen, maar meer met actie of stappenplannen. ( bron Thea Adema)

Als coach kijk ik liever naar wat wel werkt en daar meer van doen… dus daarom mag je het rijtje hierboven vergeten en hoop ik dat het rijtje hieronder meer aanspreekt.?

Dit zijn de 5 redenen om WEL met een jongerencoach aan de slag te gaan:

1. Een coach volgt het tempo van een coachee (de jongere) en ook de confrontatie daarbij wat bijdraagt aan een positieve verandering.

2. Als je uitgaat van je zelf kom je niet verder dan je eigen referentiekader. Een jongerencoach kan je op het spoor zetten waar je zelf nooit op zou komen en kanten van zichzelf laten ontdekken die een jongere van zichzelf nog niet kende. Een coach wijst je op je blinde vlekken waardoor je echt verder in je denken en dus in je leven komt.

3. Het is normaal om hulp te zoeken als je iets niet weet. Een jongerencoach is juist een laagdrempelige manier om hulp te zoeken. Zij kennen de leefwerelden van jongeren, weten hoe het puberbrein werkt en kijken zonder oordeel en plakken geen label op de jongeren. Een goede jongerencoach sluit aan bij de jongere, krijgt hem in beweging en is een spiegel als het gaat om het teruggeven van gedrag. Stilstaan is de meest waardevolle boodschap in coaching en de sleutel tot verandering.  

4. Er is ook betrokkenheid naar de ouders. Een jongere kan niet alleen veranderen. Zijn omgeving speelt daarbij een belangrijk rol. De peergroep bij tieners is enorm belangrijk en ook familie en ouders. Ook al hebben ouders vaak het idee dat ze door hun puber niet gehoord worden. Een goede jongerencoach kan de ouders tevens op weg helpen in de begeleiding van hun kind.  

5. Het is de investering waard omdat in de intake wordt beoordeeld of de persoon te coachen is en  wat reëel is bij de hulpvraag als het gaat om resultaat in relatie tot het aantal sessies. Je krijgt altijd een eerlijk antwoord of er een klik is tussen de coach en coachee. Op basis van referenties weet je of een coach betrouwbaar is. Daarnaast kun je kijken naar de ervaringen van de coach. Het beste werkt om je menselijke intuïtie en gevoel te gebruiken.

Wil je na het lezen van dit blog eens nader vrijblijvend kennis maken met mij dan kan dat heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar natasja@morehappy.nl

Meer over mijn werkwijze lees je hier

Geef een reactie

Menu