De eerste stap naar positief opvoeden voor ouders

positief opvoeden

De eerste week van oktober was het de week van de opvoeding met als thema: buiten de lijntjes. Misschien heb je er iets van voorbij zien komen op Social Media? Herken je als ouder dat opvoeden niet altijd vanzelf gaat en soms zelfs best lastig is? Helaas krijg je geen handboek opvoeden cadeau wanneer je kind geboren wordt en voed je jouw kind op, op jouw manier.

Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Bron: weekvandeopvoeding.nl

  “Opvoeden is soms gewoon lastig”

Ik ben moeder van 2 tieners (Kyara 14 en Ryan 11) en ik ben een moeder die zich wel eens afvraagt of mijn manier van opvoeden nu de juiste manier is. Dus ben ik regelmatig op opvoedingssites te vinden, lees ik verschillende boeken op zoek naar handvatten bij het opvoeden en heb ik onlangs deelgenomen aan een cursus positief opvoeden. Niet dat mijn tieners nu zo enorm lastig zijn, maar ik denk dat ik soms zoek naar bevestiging of mijn manier nu de juiste manier is die aansluit bij mijn kinderen. Mijn partner en ik zijn niet altijd met de aanpak van opvoeden eens. Gelukkig komen we er altijd wel weer uit maar af en toe zou je willen dat het wat makkelijker ging.

De drie basisbehoeften van een kind

Soms helpt het om gewoon eens terug te gaan naar de basis om je relatie met jouw tiener op een positieve wijze te versterken. Misschien heb je wel eens gehoord van de Self Determination Theory (SDT de zelfbeschikkingstheorie van Richard M. Ryan en Edward L. Deci). Deze theorie beschrijft de 3 psychologische basisbehoeften van mensen en dus ook kinderen.

1. Autonomie:

behoefte om eigen koers te varen en de ruimte krijgen, het op je eigen manier in te vullen. Kinderen willen graag op eigen benen kunnen staan en zelf beslissingen kunnen nemen. Als ouder zijn mag je jouw mening geven inhouden en ze vooral zelf laten ontdekken dat fouten maken mag en dat je daar van leert.

2. Betrokkenheid:

de drang om je verbonden te voelen met andere mensen. Hier valt ook erkenning onder. Kinderen willen graag dat je van ze houdt ongeacht wat ze doen of laten. Dat je begrip toont voor hun situatie. Bijvoorbeeld: School is niet altijd leuk, leraren zijn saai en je moet altijd huiswerk maken. Kinderen weten dat ze naar school moeten maar af en toe mag je als ouder echt wel toegeven dat je begrijpt dat het niet altijd leuk is!

3. Competentie:

mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in hun werk als ze werkzaamheden doen die dicht bij hun ware aard liggen en als ze er steeds beter in worden. (talenten, kwaliteiten, drijfveren) geloof in eigen kunnen!

Kinderen willen het gevoel hebben ergens goed in te zijn. Voorbeeld: mijn dochter vindt geschiedenis geen leuk vak. Dus het leren voor geschiedenis kost haar moeite. Wanneer zij thuis komt met een 6 voor haar proefwerk help ik om op dat moment te zeggen dat dat ik vind dat ze enorm haar best gedaan heeft en dat ik een 6 een mooi cijfer vind. Wat hier nog beter bij past is om jouw kind vooral te stimuleren waar hij goed in is en daar wellicht nog beter in te worden. Samen op zoek te gaan naar wat maakt dat je kind daar goed in is en te onderzoeken hoe jouw kind dat kan benutten bij vakken die niet zo goed gaan. Bijvoorbeeld als jouw kind makkelijk woordjes leert kan hij de begrippen van geschiedenis in ieder geval wel goed leren.

Aandachtig luisteren

Om je relatie met je tiener te versterken is de bereidheid om aandachtig te luisteren een must. Dus zonder haast, zonder invloed te willen uitoefenen of jouw tiener van gedachten te willen laten veranderen. Het werkt het beste om even niets te zeggen en je open te stellen, stiltes te laten vallen.. en niet te oordelen of je mening te geven.

De eerste stap in positief opvoeden is je als ouder bewust worden van deze 3 basisbehoeften van jouw kind! Wil je hiermee aan de slag? Kijk de komende tijd eens naar een lastige situatie die je met jouw tiener mee maakt en bedenk dan welke behoefte bij jouw tiener in het geding kan zijn. Bespreek deze situatie met je tiener en probeer dan eens aandachtig te luisteren.

In de volgende blog: stap 2 naar positief opvoeden, sta ik stil bij wat een positieve benadering is en hoe je deze kan toepassen bij het opvoeden. Lees hier de blog. 

Gratis e-book over de 8 geheimen van de positieve psychologie

De komende blogs zal ik tips geven hoe je vanuit de positieve psychologie verdere stappen kan zetten in positief opvoeden. Wil je meer weten over de positieve psychologie, lees dan het e-book dat ik samen met Paula Pontier voor Pontier&vanMoorst geschreven heb. Je kunt het hier downloaden.

Ik ben benieuwd naar jouw manier van positief opvoeden. Wil je die mij laten weten door hieronder een reactie achter te laten?

Bewaren

Geef een reactie

Menu